Engellilik Temelinde Ayrımcılık Raporu 2010


Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından dört tematik alanda ayrımcılık izleme raporları hazırlandı. Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılık, Engellilik Temelinde Ayrımcılık, Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılık ve Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık raporları 2010 yılının 6 aylık dönemindeki vakalar temelinde ayrımcı uygulamaları kapsıyor.

Engellilik_Izleme_Raporu.pdf
Engellilik_Izleme_Raporu-doc

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Demokratik Gözetim Hakkımızı Kullanacağız


Sivil Toplum Örgütleri’nin seçim gözlemi yapması dünyanın birçok ülkesinde yasalarla güvence altına bir haktır. Bağımsız Seçim İzleme Platformu 2011 Genel Seçimleri öncesinde farklı tematik alanlarda çalışan 46 STÖ tarafından oluşturulmuştur. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) platformunun kordinasyonunu yapmaktadır. Platformun herhangi bir siyasi parti ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir bağı yoktur. Platform adına ESHİD 2011 seçimlerinde bağımsız gözlem yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuş ancak başvuru rededilmiştir. Platform YSK kararı sonrası 2011 seçimlerinde 10 ilde fiili olarak seçimleri izlemiş ve raporlamıştır. 30 Mart’ta yapılan  yerel seçimleri ise 17 ilde izlemiştir.
10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçim’inde bağımsız gözlem yapmak için yeniden YSK’ya başvuruda bulunduk, umuyoruz YSK demokratik ülkelerde kullanılan bu hakkı Türkiye’de de sivil toplum örgütlerine tanıyacaktır.
Tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ve siyasal partileri seçimlerde bağımsız izleme statüsünün tanınması için destek olmaya çağırıyoruz.