Irk veya Etnik Ayrımcılığı İzleme Bültenimiz

 Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi faaliyetimiz çerçevesinde hazırladığımız elektronik bültenimizin 2. sayısı yayında. 15 Mart-30 Nisan 2015 dönemi faaliyetlerimize ve ayrımcılık taramaları verilerine dayanarak hazırlanan bültende aynı zamanda seçim kampanyaları dönemlerinde siyasi parti ya da aday kampanyalarına yönelik saldırıların önlenmesi ve etkin bir biçimde soruşturulmasına ilişkin talebimizi de dile getiriyoruz. Son dönemde giderek yaygınlaşan ifade ve örgütlenme özgürlüğünü tehdit eden boyutlara varan saldırılar, demokratik seçim ortamının oluşmasını da önlüyor. Tüm yetkilileri bu saldırıların önlemesi için gerekli tedbirleri almaya ve yargı organlarını saldırıları bütün boyutlarıyla soruşturmaya çağırıyoruz.

Irk ve Etnik Ayrımcılığı İzleme Bülteni Sayı:2

Erişemeyenler için bültenimizin ilk sayısı:

Irk ve Etnik Ayrımcılığı İzleme Bülteni Sayı 1