YSK'dan Başvurumuza Ret; Talepte Bulunma Hakkınız Yok

YSK’na seçmenler arasında ayrımcılık ve eşitsizlik yaratacak "Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe kullanmalarının esas olduğuna” kararının iptali için yaptığımız başvuru rededildi. YSK 23.01.2014 tarih 138 nolu kararında gerekçe olarak derneğimizin bu konuda talepte bulunma olmamasını gerekçe göstererek redetti. Sivil toplum örgütleri dünyanın her yerinde çalışma alanları ve hedef kitlelerini ilgilendiren konularda muhattap olarak kabul edilmektedir. ESHİD farklı kimliklere her yurttaşın bütün insan hak ve özgürlüklerinden eşit fırsatlarla yararlanması ve ayrımcılığı önlenmesi için faaliyet yürütmektedir. Seçme ve seçilme hakkı da temel haktır. Türkiye’de etnik kökeni ve dini inancı farklı olanlar, kadınlar, engelliler, LGBTİ bireyler, okuma yazma bilmeyenler ve Türkçe bilmeyenler mevcut seçim ve siyasi partiler mevzuatının yarattığı dezavantajlar nedeniyle seçme ve seçilme hakkına eşit olarak erişememektedir. Seçmen kütüklerinin oluşturulmasında kullanılan adrese dayalı yöntem evsizlerin ve sıgınma evlerinde yaşayan kadınların oy kullanma hakkının gaspedilmesidir. Seçmen kütüklerinin kontrolü için uygulanan seçmen listelerinin muhtarlık binalarında askıya çıkarılması okuma yazma bilmeyen, Türkçe bilmeyen ve engelli seçmenler açısından dezavantaj yaratmaktadır. Seçmen kayıtlarının YSK web sitesi üzerinden kontrolü sistemini görme engelli, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen seçmenlerin kullanması olanaklı değildir. Seçme ve seçilme hakkına eşit erişim ancak bütün seçim süreci uygulamaları, seçim metaryalleri adaylık süreçlerinin ayrımcılıktan arındırılması ile mümkündür.