• FILE_1529B9-FE590B-E59604-960526-D1455C-7A34A9.jpg

  Fırsatlarda ve sonuçlarda EŞİTLİK insan hakkıdır

  ESHİD, Türkiye'de yaşayan insanların insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit firsatlarla yararlanmasını sağlamak için yasama süreçlerinin, uygulamaların, politikaların izlenmesi ve raporlamasının eşitlikçi bir toplum yaratma için önemli bir araç olduğunu düşünmekte ve her temelde hertürlü ayrımcılığın önlenmesine katkı sunmaya çalışmaktadır.

 • FILE_5057EC-4EC12A-98AC5F-251CFC-3B885A-01B9C2.jpg

  Rehberimiz Hazır Bağımsız Seçim Gözlemcisi Olun

  7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem Milletveki Genel Seçimleri'nde 22 ilde demokratik gözetim hakkımızı kullanarak Bağımsız Seçim Gözlemi yapacağız. Seçim günü herhangi bir parti adına okullarda veya sandık başlarında görevli değilseniz, Bağımsız Seçim Gözlemcisi olarak seçme ve seçilme hakkının herkes için gerçekleşmesine katkı sunabilirsiniz.

 • FILE_74B0CD-69854C-2F3DD6-459038-9AB5A7-2DB089.jpg

  Yurtdışındaki İlk Seçim Gözlemimiz Engellendi

  ESHİD, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde gözlem yapmak üzere gittiği Kopenhag'da engellemeyle karşılaştı Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Bağımsız Seçim İzleme Platformu'nu temsilen 3 Ağustos 2014 tarihinde seçim gözlemi yapmak üzere gitmiş olduğu Danimarka'nın başkenti Kopenhag Osterbro semtinde yer alan, 12 seçim sandığının kurulduğu, Remisen Oy Verme Merkezi'nde engellemeyle karşılaşmıştır.

 • FILE_01E7D6-1FA63D-0F77B5-46224F-8018C6-6840AF.jpg

  Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığı İzliyoruz

  Türkiye'de farklı ırk veya etnik kökene sahip birey ve grupların uğradıkları ayrımcılığı, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile birlikte sistematik olarak izlemeyi ve raporlamayı hedefliyoruz. Projenin temel amaçları; Irk ve etnik kökene dayalı ayrımcılığı görünür kılmak ve toplumsal farkındalığı artırmak, Bu alanda var olan yasaların ve kurumların güçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için lobi ve savunuculuk faaliyetlerinin yapılması,

 • FILE_5CE76A-671BA5-F7B5B7-E701D7-79579E-30F503.jpg

  Anadilde Propaganda ve Bilgilenme Haktır

  Ayrımcılık Yaratacak Karar İçin YSK'na Başvurduk Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) siyasi reklamların dili konusundaki kararının iptali için başvuruda bulunduk. YSK 21.12.2013 tarihinde 592 sayılı kararında "Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe kullanmalarının esas" olduğuna ilişkin oluşturduğu hüküm...