Bağımsız Seçim Gözlem Raporlarımızı Açıklıyoruz:


Türkiye 12 darbesi ürünü yasalarlarla  8 Genel Seçim 7 Yerel Seçim, 1 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 4 Referandum yaptı. Bağımsız Seçim izleme Platformu 2011 yılından bu yana yapılan seçimlerde dezavantajlı grupların seçme ve seçilme erişim koşullarını belirlemek üzere Bağımsız Seçim Gözlemi yapıyor.
 2015 genel seçimlerine altı ay kala Türkiye yeniden seçim mevzuatı tartışması yapıyor, bu tartışma vesilesiyle hem 2014 yılında yapılan 30 Mart Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanı Seçimi’ne ilişkin Bağımsız Gözlem Raporlarımızı açıklamak hem de 2011 Genel Seçimlerinden beri demokratik gözetim hakkını kullanan platformumuzun, seçim mevzuatı ve uygulamalara ilişkin tespit ettiği sorunları ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak için 11 Aralık 2014 tarihinde saat 11’de Cezayir Toplantı Salonunda Basın Toplantısı düzenliyoruz.

Katılımınızı bekleriz.
Yurtdışındaki İlk Seçim Gözlemimiz Engellendi:


ESHİD, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde gözlem yapmak üzere gittiği Kopenhag’da engellemeyle karşılaştı Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nu temsilen 3 Ağustos 2014 tarihinde seçim gözlemi yapmak üzere gitmiş olduğu Danimarka’nın başkenti Kopenhag Osterbro semtinde yer alan, 12 seçim sandığının kurulduğu, Remisen Oy Verme Merkezi’nde engellemeyle karşılaşmıştır. Temsilcimizin oy kullanılma sürecinde bağımsız seçim gözlemi yapması, ilk olarak seçim alanının içinde yer alan sivil kıyafetli bir emniyet amiri, ardından seçim sandık kurulu başkanlık görevini üstlenmiş bulunan Büyükelçi Mehmet Dönmez tarafından engellenmiştir. Büyükelçi Dönmez, ilgili resmi evrakları incelemiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu’ndan kendilerine bu konuda herhangi bir bilgi gelmemesini gerekçe göstererek gözlemcimizi oy kullanma alanına almamıştır.
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Danimarka’da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma günleri 31 Temmuz-3 Ağustos  2014 tarihleri arasında...
Bağımsız Seçim İzleme Platformundan Çağrı:


Türkiye’de farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında oluşturulan ve hiçbir siyasi parti ya da adayla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunmayan Bağımsız Seçim İzleme Platformu , 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de demokratik gözetim hakkını kullanarak seçimi izleyeceğini açıkladı. Mevcut seçim mevzuatıyla uygulamalarının çeşitli toplumsal kesimlerin seçme ve seçilme hakkını kullanmasını engellediğini vurgulayan platform, yapılan önerilere karşın mevzuat ve uygulamalarda gerekli iyileştirmelerin yapılmadığını kaydetti. Türkiye’nin uzun zamandır ilk kez bu kadar gergin bir seçim atmosferi yaşadığını ifade eden platform, seçim mitinglerinin nefret söyleminin, toplumun çeşitli kesimlerinin ötekileştirildiği ve toplumsal kamplaşmanın yeniden üretildiği bir mecra haline geldiği belirterek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, cumhurbaşkanı adaylarına, YSK’ya, Hükümete, yargı makamlarına, TBMM’ye, medya organlarına ve seçmenlere ayrı ayrı çağrılarda bulundu.


 Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığı İzliyoruz


Türkiye’de farklı ırk veya etnik kökene sahip birey ve grupların uğradıkları ayrımcılığı, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile birlikte sistematik olarak izlemeyi ve raporlamayı hedefliyoruz.
Projenin temel amaçları;
Irk ve etnik kökene dayalı ayrımcılığı görünür kılmak  ve toplumsal  farkındalığı artırmak,
Bu alanda var olan yasaların ve kurumların güçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için lobi ve savunuculuk faaliyetlerinin yapılması,
Irk veya etnik kökene dayalı ayrımcılığın önlenmesi için yasal güvencelerin oluşturulması  için çalışmalar yapmak, stratejik davalar oluşturmak ve mağdurlara destek sağlamaktır.
 
Bu proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu DİHAA Programı tarafından desteklenmektedir.


Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Demokratik Gözetim Hakkımızı Kullanacağız


Sivil Toplum Örgütleri’nin seçim gözlemi yapması dünyanın birçok ülkesinde yasalarla güvence altına bir haktır. Bağımsız Seçim İzleme Platformu 2011 Genel Seçimleri öncesinde farklı tematik alanlarda çalışan 46 STÖ tarafından oluşturulmuştur. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) platformunun kordinasyonunu yapmaktadır. Platformun herhangi bir siyasi parti ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir bağı yoktur. Platform adına ESHİD 2011 seçimlerinde bağımsız gözlem yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuş ancak başvuru rededilmiştir. Platform YSK kararı sonrası 2011 seçimlerinde 10 ilde fiili olarak seçimleri izlemiş ve raporlamıştır. 30 Mart’ta yapılan  yerel seçimleri ise 17 ilde izlemiştir. 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçim’inde bağımsız gözlem yapmak için yeniden YSK’ya başvuruda bulunduk, umuyoruz YSK demokratik ülkelerde kullanılan bu hakkı Türkiye’de de sivil toplum örgütlerine tanıyacaktır. Tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ve siyasal partileri seçimlerde bağımsız izleme statüsünün tanınması için destek olmaya çağırıyoruz.


Seçimlerde Demokratik Gözetim Hakkımızı Kullanmak İstiyoruz


Sivil Toplum Örgütleri’nin seçim gözlemi yapması dünyanın birçok ülkesinde yasalarla güvence altına bir haktır. Bağımsız Seçim İzleme Platformu 2011 Genel Seçimleri öncesinde farklı tematik alanlarda çalışan 46 STÖ tarafından oluşturulmuştur. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) platformunun kordinasyonunu yapmaktadır. Platformun herhangi bir siyasi parti ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir bağı yoktur. Platform adına ESHİD 2011 seçimlerinde bağımsız gözlem yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuş ancak başvuru rededilmiştir. Platform YSK kararı sonrası 2011 seçimlerinde 10 ilde fiili olarak seçimleri izlemiş ve raporlamıştır.
30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bağımsız gözlem yapmak için yeniden YSK’ya başvuruda bulunduk, umuyoruz YSK demokratik ülkelerde kullanılan bu hakkı Türkiye’de de sivil toplum örgütlerine tanıyacaktır.
YSK'dan Başvurumuza Ret; Talepte Bulunma Hakkınız Yok:

YSK’na seçmenler arasında ayrımcılık ve eşitsizlik yaratacak "Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe kullanmalarının esas olduğuna” kararının iptali için yaptığımız başvuru rededildi. YSK 23.01.2014 tarih 138 nolu kararında gerekçe olarak derneğimizin bu konuda talepte bulunma olmamasını gerekçe göstererek redetti. Sivil toplum örgütleri dünyanın her yerinde çalışma alanları ve hedef kitlelerini ilgilendiren konularda muhattap olarak kabul edilmektedir. ESHİD farklı kimliklere her yurttaşın bütün insan hak ve özgürlüklerinden eşit fırsatlarla yararlanması ve ayrımcılığı önlenmesi için faaliyet yürütmektedir. Seçme ve seçilme hakkı da temel haktır. Türkiye’de etnik kökeni ve dini inancı farklı olanlar, kadınlar, engelliler, LGBTİ bireyler, okuma yazma bilmeyenler ve Türkçe bilmeyenler mevcut seçim ve siyasi partiler mevzuatının yarattığı dezavantajlar nedeniyle seçme ve seçilme hakkına eşit olarak...
Anadilde Propaganda ve Bilgilenme Haktır:

Ayrımcılık Yaratacak Karar İçin YSK’na Başvurduk Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) siyasi reklamların dili konusundaki kararının iptali için başvuruda bulunduk. YSK 21.12.2013 tarihinde 592 sayılı kararında "Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe kullanmalarının esas” olduğuna ilişkin oluşturduğu hüküm, bir çok farklı etnik kökene sahip yurttaşların yaşadığı ve onlarca farklı dilin konuşulduğu bir ülkede gerek seçmenlerin bilgilenme hakkı bakımından gerekse adayların propaganda eşitliği bakımından ayrımcılık içermektedir. Bu karar kanımızca Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve 90. maddesine aykırıdır.
Türkiye’de Türkçe dışında onlarca dil konuşulduğu bir realitedir. Durum böyle iken siyasi reklamlar...