Seçim İzleme Platformu Gözlem Yapacak:

Seçim İzleme Platformu, 12 Haziran seçimlerinde bağımsız gözlem yapacağını açıkladı. Platform, tüm halkı eşitlik gözlemcisi olmaya ve seçimler sürecinde eşitsizlik yaratan tüm uygulamalarla ilgili bilgileri telefon ve/veya mail aracılığı ile paylaşmaya çağırıyor. Seçim gözlemi, bir ülkede, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının geliştirilmesine destek vermek amaçlı olarak seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, tüm yurttaşların seçme ve seçilme haklarından azami düzeyde yararlanabilmesi için yürütülen bağımsız gözlemleme ve raporlama sürecini kapsar. Dünyanın birçok ülkesinde seçimler, sivil toplum örgütleri tarafından izlenmektedir ve seçim sürecinin bağımsız gözlemi hukuksal güvence altındadır. Demokratik seçimlerin, sadece güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla değil, seçme ve seçilme hakkının kullanılmasına eşit erişimin sağlanabildiği bir ortamla mümkün olabileceğini savunuyoruz.
Seçime izleme ağı:


Trakya buluşmasını Edirne’de yapan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Türkiye’de ilk kez yapılacak bir çalışma ile sivil inisiyatif olarak 12 Haziran seçimlerini izleyecek… Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Türkiye’de ilk kez yapılacak bir çalışma ile sivil insiyatif olarak 12 Haziran seçimlerini izleyecek. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Trakya toplantısını Edirne Kent Konseyi’nin katkısıyla Sarayiçi Ağa Köşkü’nde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Seda Alp, "Türkiye’de sistematik bir izleme ağını kurmayı hedefliyoruz” dedi.
Seçim öncesi süreç, seçim günü gözlem ve seçim sonrası itiraz dönemini kapsayan 6 aylık süreyi kapyasayan bir proje üzerinde çalışan dernek Türkiye’de ilk defa yapılacak bir çalışma kapsamında sivil toplum örgütleriyle Edirne’de buluştu.