Seçme ve Seçilme Hakkına Eşit Erişim


Uluslararası standartlar dezavantajlı gruplar için  eşitlik, ayrımcılık yapmama ve içermeyi güvence altına alan hukuki tedbirler, politikalar ve pratikleri içerir. Eğer belirli gruplar  sistematik dezavantajlara maruz kalıyorsa ya da fiilen eşitsizlikler sürüyorsa özel tedbirlere başvurmak gereklidir.  "Seçim gözlem metodolojisi için sağlam bir temel sunarak bu yayın, seçimlere azınlıkların katılımını değerlendirirken profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yaklaşılmasını ve AGİT taahhütlerine, diğer uyarlanabilir uluslararası standartlar ve iyi uygulamalara bağlı kalınmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. 2001 Rehber İlkelerinin en önemli noktalarıyla birlikte güncel bilgileri de sağlayarak bu yayın, AGİT’in seçimlere ulusal azınlıkların katılımını teşvik etme ve izleme yaklaşımının genel bir taslağını az ve öz olarak verir.”
Ulusal Azınlıkların Seçim süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve izleme Rehberi temsil adaletini sağlama bakımından devletlere ve izleme yapan örgütlere yol gösterici olan rehber AGİT yayınıdır. ESHİD rehberin gayri resmi Türkçe çevirisini yaptırmıştır. Rehberin çevirisini yapan B. Aloğlu ve A. Bahçıvan’a teşekkür ederiz.

azınlıklar seçim el kitabı


AGİT/ODIHR 7 Haziran Seçimi İhtiyaç Belirleme Misyonu Raporu


7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi’ni izlemek üzere Türkiye tarafından davet edilen AGİT/ODIHR, izleme öncesi İhtiyaç Belirleme Misyonu raporunu yayınladı. Resmi yetkililer, uzmanlar  ve sivil toplum temsilcileriyle yapılan görüşme verilerinden hazırlanan raporda Seçmen Kaydı, Aday Kaydı, Kampanya ve Finansmanı, Medya Ortamı ve Yerel ve Uluslararası Gözlemciler konusunda tespitler yer alıyor.
Raporun Türkçe çevirisi derneğimiz tarafından yapılmıştır, çeviriden AGİT/ODIHR sorumlu değildir.

TK NAM 2015 final (eng)
AGİT İhtiyaç Belirleme Misyonu Raporu 2015-(TR)

AİHM'den Sivil Toplum Örgütleri İçin Önemli Karar


AİHM Kararı Özet Çeviri

AİHM’in CENTRE FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN CÂMPEANU v. ROMANYA Kararı, Başvuru no. 47848/08, 17 Temmuz 2014.
Bu gayriresmi çeviri D. Çiğdem Sever tarafından yapılmış olup kararın dava açma ehliyetine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu 96-114. paragraflarını içermektedir. Söz konusu başvuru bilinen yakın akrabası olmayan, çeşitli zihinsel engellere sahip ve HIV hastası olan, bütün hayatını devlet makamlarının bakımı altında geçirmiş ve ihmal sonucunda hastanede ölmüş olan Romen Bay Câmpeanu’nun yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Romanya’da hukuki destek vermeye odaklı bir sivil toplum örgütünce açılmıştır. Bu örgüt Bay Câmpeanu’yu ölümünden kısa bir süre önce durumundan haberdar olmuş ve ölümünün ardından suç duyurusunda bulunarak konuyu takip etmiş, ancak iç hukuk yollarında sonuç alamayınca AİHM’e başvurmuştur. Davanın özgünlüğü, doğrudan bir yetki belgesi veya temsilci statüsü olmaksızın bir sivil toplum örgütünce yapılan başvurunun değerlendirilmiş olmasıdır. Bu nedenle hak ihlali iddialarına ilişkin kısımlar atlanarak sadece ehliyete ilişkin kısım çevrilmiştir.

Case of legal source çeviri


Barış Süreçlerinde Bağımsız İzleme


Türkiye’de yürütülen müzakere/barış sürecinin bağımsız gözlemciler tarafından izlenmesi tartışmaları giderek daha sık gündeme gelmektedir. Dünyanın tüm çatışmalı bölgelerinde taraflar arasında geliştirilen barış süreçlerinin "bağımsız gözlemciler” tarafından izlenmesi deneyimleri, sivil toplumun oynayabileceği role ilişkin de fikir vermektedir. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak bu rolün "barış” a ulaşmaktaki yapıcı önemine inanıyoruz ve Birleşmiş Milletler (BM)’in kendi çalışmacıları için yayınladığı bu kılavuzun, sivil toplum temsilcilerinin başvuracağı bir kaynak olmasını umuyoruz. Kılavuzun çevirisi için Barış Satılmış’a, düzeltme ve okuma konusundaki katkıları için Işıl Demirakın ve Burcu Ballıktaş Bingöllü’ye teşekkür ederiz.
Kılavuzun gayriresmi çevirisidir ve çeviri hiçbir biçimde BM ve organlarını bağlamamaktadır.

Baris Sürecinin İzlenmesi.pdf