Dava İzleme

 

Dava İzleme

Seçme ve seçilme hakkı temel yurttaşlık ve insan hakkıdır. Bağımsız Seçim İzleme Platformu, hiçbir parti ile doğrudan veya dolaylı bağı olmayan sivil bir oluşumdur ve farklı tematik çalışan sivil toplum örgütlerince, seçme ve seçilme hakkı bakımından ayrımcılığı izlemek ve raporlamak üzere kurulmuştur.

Türkiye'de evsizler, kadınlar, engelliler, LGBTİ'ler, etnik kökeni/dini inancı farklı olanlar, okuma yazma ve Türkçe bilmeyenler, yaşlılar, sığınma ve bakım evlerinde kalanlar seçme ve seçilme hakkına erişimde eşit fırsatlara sahip değiller. Platformumuz bu grupların seçme ve seçilme hakkına erişimini izlemekte ve raporlamaktadır. 2011 Genel Seçimleri'nde başlayarak yürüttüğümüz seçim izleme faaliyeti tüm STÖ'lerin katılımına açıktır.

Bağımsız Seçim İzleme Platformu 2011 yılından beri Türkiye'de yapılan seçimleri izlemektedir.Gözlemci olunmadan nasıl katkı sunabilir;


Her seçmen kendi oy kullandığı okul/sandıkta yaşadığı tanıklıkları aşagıdaki formlara doldurarak Bağımsız Seçim Gözlemi'ne katkı sunabilir.
 
  

Ayrımcılığa Göz Yummayın!


Bilgiye Erişim ve Bilgiyi Yayma Hakkı

ESHİD, her türlü ayrımcılığı görünür kılmak ve ayrımcılığa karşı mücadele için bilgi toplama ve yayma hakkını kullanmaktadır. Bu hakkı kullanırken, devlete de ayrımcılık verileri toplama yükümlülüğünü hatırlatmaktadır.

ESHİD, eşitlik mücadelesine katkı sunmak isteyen herkese açık bir örgütlenmedir ve bu katkıyı dernek üyeliği ile sınırlamamaktadır.

Yaşadığınız yerde, çalıştığınız işyerinde, okuduğunuz okulda, hizmet aldığınız kurum ve kuruluşlarda uğradığınız ya da tanık olduğunuz ayrımcı uygulamalar ile ilgili bilgileri bize ulaştırın.
Ayrımcılıkla Mücadele İçin Eşitlik Gözlemcisi Olun

Derneğimizle; çalışmalarımıza belirli bir konuda (örneğin engelli hakları, etnik ayrımcılık, raporlama vb) sürekli olarak katkı sunmak üzere iletişim kurmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.