Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği temelinde Ayrımcılık Raporu 2010


Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından dört tematik alanda ayrımcılık izleme raporları hazırlandı. Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılık, Engellilik Temelinde Ayrımcılık, Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılık ve Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık raporları 2010 yılının 6 aylık dönemindeki vakalar temelinde ayrımcı uygulamaları kapsıyor.

Cinsel_Yonelim_veya_Cinsiyet_Kimligi_Izleme_Raporu.doc
Cinsel_Yonelim_veya_Cinsiyet_Kimligi_Izleme_Raporu.pdf

AGİT Genel Seçimler Gözlem Raporu Yayınlandı


Avrupa Güvenlik ve İşbirligi Topluluğu (AGIT-OSCE)’in 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimlere göndermiş olduğu heyetin Gözlem Raporu’nun Türkçe çevirisi yayınlanmıştır. 6 Nisan 2011’de Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT/ODIHR) 12 Haziran milletvekili seçimlerini gözlemlemek üzere Türk yetkililer tarafından davet edilmiştir. Bu davetten önce Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT/ODIHR) bir İhtiyaç Değerlendirme Misyonunu (NAM) 30 Mart ila 1 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye’ye göndermiştir.1 Misyonun tavsiyelerini temel alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT/OHIDR) 23 Mayıs ile 18 Haziran 2011 tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak bir Seçim Değerlendirme Misyonu (NAM) görevlendirmiştir. AGİT/ODIHR Seçim Gözlem Misyonuna (EAM) Cayetana de Zulueta başkanlık etmiştir ve misyon AGİT üyesi 13 katılımcı devletten gelen 19 seçim uzmanından oluşmuştur. Ankara’da konuşlanan uzmanlara ek olarak AGİT/ODIHR Seçim Gözlem Misyonu İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’e de ekipler tayin etmiş, ayrıca Bursa, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Manisa, Adana, Mersin, Van ve Trabzon’a ziyaretlerde bulunmuştur.

Osce-Turkey-2011

Rapora aşağıdaki bağlantıdan da ulaşabilirsiniz.

http://www.osce.org/tr/odihr/86845


Kürt Kökenliyiz Diye Ayrımcılığa Uğruyoruz


Akdeniz Göç-Der, Van depreminin ardindan Mersin’e göç etmek zorunda kalan kişilerin ekonomik ve sosyal haklara erişim düzeylerini inceleyen bir gözlem raporu yayaınladı. Rapora göre en belirgin ayrımcı uygulamalar kişilerin "kürt kökenli” olmalarından kaynaklanıyor.Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık Raporu 2010


Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından dört tematik alanda ayrımcılık izleme raporları hazırlandı. Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılık, Engellilik Temelinde Ayrımcılık, Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılık ve Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık raporları 2010 yılının 6 aylık dönemindeki vakalar temelinde ayrımcı uygulamaları kapsıyor.Engellilik Temelinde Ayrımcılık Raporu 2010


Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından dört tematik alanda ayrımcılık izleme raporları hazırlandı. Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılık, Engellilik Temelinde Ayrımcılık, Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılık ve Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık raporları 2010 yılının 6 aylık dönemindeki vakalar temelinde ayrımcı uygulamaları kapsıyor.

Engellilik_Izleme_Raporu.pdf
Engellilik_Izleme_Raporu-doc


Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık Raporu 2010


Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından dört tematik alanda ayrımcılık izleme raporları hazırlandı. Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılık, Engellilik Temelinde Ayrımcılık, Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılık ve Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık raporları 2010 yılının 6 aylık dönemindeki vakalar temelinde ayrımcı uygulamaları kapsıyor.
 
Din_veya_Inanc_Izleme_Raporu.doc
Din_veya_Inanc_Izleme_Raporu.pdf

Protestan Kiliseler Derneği 2014 Raporu


Protestan Kiliseler Derneği 2014 Yılı Hak İhlalleri Raporu’nu yayınladı. Rapor Türkiye’deki Protestan toplumunun din ve inanç özgürlüğü hakkı ihlallerini ortaya koyuyor. Dernek raporun amacını "Protestan Kiliseler Derneği, 2007 yılından itibaren Türkiye’deki Protestan toplumunun durumunu ortaya koyan izleme raporları] yayınlamaktadır. Protestan Kiliseler Derneği, inanç ve fikir özgürlüğüne büyük önem vermekte, herkes için ve her yerde hayata geçmesini istemekte ve bunun için çaba sarf etmektedir. Her yıl yayınlanan, Protestan toplumunun durumunu ortaya koyan, izleme raporlarının bu amaca hizmet etmesini istemektedir.” olarak açıklıyor.

Derneğin 2013 ve 2014 yılı raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Protestan Kiliseler Derneği 2013 Hak İhlalleri İzleme Raporu
Protestan Kiliseler Derneği 2014 Hak İhlalleri Raporu

HRW Türkiye'de İnsan Hakları Raporu


İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayınlanan "Türkiye’de İnsan Hakları’nın Gerilemesi ve Reform Önerileri” raporu Türkiye’deki temel insan hakları problemlerine dikkat çekiyor ve insan hakları standartlarının yükseltilmesi için bir dizi öneri içeriyor. Rapor  insan haklarına getirilen anayasal kısıtların kaldırılması, İfade toplanma ve örgütlenme özgürlükleri korunması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, Barış süreci ve cezasızlığın önlenmesi için hükümete yönelik önerileri içeriyor. Raporda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ise Türkiye ile ilişkilerinde insan haklarına uyumun öneminin altının çizilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin İnsan Hakları Alanındaki Gerilemesi ve Reform Önerileri

HRW 2012 yılında yayınladığı Adalet Vakti raporunda 1990 yıllardaki faili meçhul cinayetler ve kayıplar için cezasızlığın sona erdirilmesini işlemişti.

HRW Faali Meçhul Cinayetler İçin Adalet Vakti

AGİT SEÇİM RAPORLARI


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) 2002 yılından beri Türkiye’de yapılan seçimleri izlemekte ve raporlamaktadır. AGİT seçim gözlem misyonları hükümetlerin daveti üzerine Genel Seçimler ve devlet Başkanlığını seçim izlemesi yapmakta Yerel Seçimlerde izleme yapmamaktadır.
AGİT Türkiye’de 2002, 2007 erken ve 2011 yılında Genel Seçimleri ve 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’ni izlemiştir. AGİT seçim raporlarını aşagıdaki linklerden indirebilirsiniz.AGİT: YSK'nın basılacak oy pusulası sayısı kararı yasal temelden yoksundur.


Cumhurbaşkanı Seçimi’ni izlemek üzere Türkiye’de bulunan AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti ön raporunu açıkladı. Rapor yasal altyapı, YSK karar ve uygulamaları ve kampanya dönemi analizini içeriyor. AGİT raporda adaylar arasındaki eşitsizliğe de vurgu yapıyor. Raporun Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AGİT Ön Rapor
2012 Türkiye Ekonomi Büyüdü, İnsan Hakları Kötüleşti


Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 2012 yılında, durgunlaşmaya rağmen ve ağırlıklı olarak bölgede liderlik rolünü geliştirmeye odaklanmakla birlikte, ekonomik büyümesini sürdürdü; ancak ülkenin giderek kötüye giden insan hakları karnesini ve demokrasi açığını gidermek yönünde inandırıcı adımlar atmadı. Savcılar ve mahkemeler, terörle mücadele yasalarını binlerce Kürt siyasi aktivisti, insan hakları savunucusunu, öğrencileri, gazeteciler ve sendikacıları yargılamak ve uzun süre hapiste tutmak için kullanmaya devam etti. İfade ve basın özgürlüğü üstündeki kısıtlamalar sürdü ve adil yargılanma hakkı ciddi anlamda ihlal edilmeye devam etti.

Human Rights Watch Türkiye Raporu 2013

Protestan Kiliseler Derneği 2012 Yılı Hak İhlalleri Raporu


Hristiyanlara yönelik nefret suçları 2012 yılında da devam etmiş, Protestanlara ve kiliselerine yönelik fiziksel saldırılar görülmüştür. İbadet yeri kurma ve ibadet için kullanılan mekanların kullanımını sürdürme konusunda sorunlar devam etmektedir. Dernekleşme, toplulukların tüzel kişilik kazanmasına kısmi bir yarar sağlamış olsa da tam bir çözüm getirememiştir. Olumlu gelişmeler olmakla birlikte, okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersleri çerçevesinde bazı sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Ayrıca, 2012 yılında da, Hristiyan din görevlisi yetiştirme hakkının korunması yönünde herhangi bir ilerleme olmamıştır. Bazı yabancı uyruklu din adamları ve cemaat üyeleri vize alamamaları veya sınır dışı edilmeleri nedeni ile Türkiye’yi terk etmek zorunda bırakılmıştır. Kimliklerde bulunan din hanesi 2012 yılında da varlığını sürdürmeye ve ayrımcılık açısından risk oluşturmaya devam etmektedir. Malatya’da üç Hristiyan’ın 2007 yılında öldürülmesi ile ilgili dava devam etmektedir.

2012_Hak_Ihlalleri_Izleme_Raporu

BM Raportörü; Yasalardaki Eksiklikler Yargısız Infazların Önünü Açıyor:


26-30 Kasım 2012 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Christof Heyns yargısız, ani ve keyfi infazlarla ilgili ilk gözlem raporunu yayınladı. Özel raportör, kolluk güçlerinin orantısız güç kullanımı, Roboski katliamı, kadın cinayetleri, kamu görevlilerinin de facto dokunulmazlıkları, etkisiz soruşturmalar ve uzun yargılama süreçleri, 1990 yıllarda gerçekleşen faili mechul cinayetler ve toplu mezarlar konusuda gözlemlere yer verilen raporda Türkiye’ye 14 öneride bulunuyor.

TPD: Yas Süreci Sağlıklı İşlemiyor


Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Uludere (Roboski) ve Gülyazı (Bêjû) köylerine yaptıkları ziyaretin ardından, Psikososyal Gereksinim Belirleme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, en ciddi sorun yas sürecinin sağlıklı işlememesi olarak görülmekte. Öfke ve adalet duygusunun zedelenmiş olmasının yas tutmada güçlüklere neden oluyor.
 
TPD-ULUDERE-RAPORU

Türkiye'deki Yargı Kültürü İnsan Haklarının Önüne Geçiyor


Avrupa İnsan Hakları Komiseri, Thomas Hammarberg, ve delegasyonunun 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında, Türkiye’de adalet yönetimi ve insan haklarının korunmasına ilişkin yapmış oldukları ziyaretin ardindan hazırladığı rapor rapor yayınlandı. Rapora gore Komiser, uygulamada ilerlemeye engel oluşturan temel faktörün Türk yargısı bünyesindeki kemikleşmiş kültür, ve devleti korumanın genellikle insan haklarını korumanın önüne geçmesi olduğunu düşünmektedir.