İnsan Hakları Temelli Seçim İzleme Rehberi


Dünyanın bir çok ülkesinde seçimler, devletlerarası örgütler, uluslararası sivil toplum örgütleri ve seçimlerin yapıldığı ülkedeki sivil toplum örgütleri tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır. Bağımsız seçim gözlemi faaliyetinin yapılıyor olması seçimlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda meşruiyetini belirleyen temel kriterler arasındadır. Türkiye’de farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında Bağımsız Seçim İzleme Platformu oluşturulmuştur. Platformumuzun hiçbir siyasi parti ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkisi yoktur. Platformumuz Türkiye’deki seçimleri  kadın, engelli, farklı etnik köken ya da dini inanç sahibi, LGBTİ, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen seçmenlerin çeşitli insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkına erişimini uluslararası standartlar çerçevesinde izlemektedir.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak ayrımcılık riski altında bulunan grupların seçme ve seçme hakkına erişimde eşit fırsatlara sahip olmasına katkı sunmak amacıyla sivil toplum örgütleri için hazırladığımız Seçim İzleme Rehberi’ni aşagıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Secim Gozlem Rehberi (pdf)
Seçim Gözlem Rehberi (word)