Rehberimiz Hazır Bağımsız Seçim Gözlemcisi Olun:

7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem Milletveki Genel Seçimleri’nde 22 ilde demokratik gözetim hakkımızı kullanarak Bağımsız Seçim Gözlemi yapacağız. Seçim günü herhangi bir parti adına okullarda veya sandık başlarında görevli değilseniz, Bağımsız Seçim Gözlemcisi olarak seçme ve seçilme hakkının herkes için gerçekleşmesine katkı sunabilirsiniz. Bağımsız Gözlemci olmak için web sitemizden formu doldurup kayıt olmanız gerekmektedir. 2011 yılından beri Bağımsız Seçim izleme Platformu olarak yürüttüğümüz Bağımsız Seçim Gözlemi faaliyetimizin sonuçlarını raporluyoruz. 2011 Milletvekili, 2014 Yerel Seçimler ve 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi raporlarına web sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Derneğimiz dünyanın 90 ülkesinden sivil toplum örgütlerinin seçim gözlem ağı olan The Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM) Türkiye’deki tek üyesidir. 7 Haziran seçimlerini izlenmesinde kullanmak üzere hazırlanan rehber seçim gözlem ilkelerimiz ve gözlem sırasında dikkat edeceğimiz kriterler ile gözlemde kulanılacak standart formları içermektedir.

Bağımsız Seçim Gözlemciliği Rehberi-pdf


Irk veya Etnik Ayrımcılığı İzleme Bültenimiz:

 Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi faaliyetimiz çerçevesinde hazırladığımız elektronik bültenimizin 2. sayısı yayında. 15 Mart-30 Nisan 2015 dönemi faaliyetlerimize ve ayrımcılık taramaları verilerine dayanarak hazırlanan bültende aynı zamanda seçim kampanyaları dönemlerinde siyasi parti ya da aday kampanyalarına yönelik saldırıların önlenmesi ve etkin bir biçimde soruşturulmasına ilişkin talebimizi de dile getiriyoruz. Son dönemde giderek yaygınlaşan ifade ve örgütlenme özgürlüğünü tehdit eden boyutlara varan saldırılar, demokratik seçim ortamının oluşmasını da önlüyor. Tüm yetkilileri bu saldırıların önlemesi için gerekli tedbirleri almaya ve yargı organlarını saldırıları bütün boyutlarıyla soruşturmaya çağırıyoruz.
Irk ve Etnik Ayrımcılığı İzleme Bülteni Sayı:2

Erişemeyenler için bültenimizin ilk sayısı:

Irk ve Etnik Ayrımcılığı İzleme Bülteni Sayı 1


AGİT/ODIHR 7 Haziran Seçimi İhtiyaç Belirleme Misyonu Raporu:

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi’ni izlemek üzere Türkiye tarafından davet edilen AGİT/ODIHR, izleme öncesi İhtiyaç Belirleme Misyonu   raporunu yayınladı. Resmi yetkililer, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileriyle yapılan görüşme verilerinden hazırlanan raporda Seçmen  Kaydı, Aday Kaydı, Kampanya ve Finansmanı, Medya Ortamı ve Yerel ve Uluslararası Gözlemciler konusunda tespitler yer alıyor. Raporun Türkçe çevirisi derneğimiz tarafından yapılmıştır, çeviriden AGİT/ODIHR sorumlu değildir.

TK NAM 2015 final. eng

AGİT İhtiyaç Belirleme Misyonu Raporu 2015-TR


Seçme ve Seçilme Hakkına Eşit Erişim:

Uluslararası standartlar dezavantajlı gruplar için  eşitlik, ayrımcılık yapmama ve içermeyi güvence altına alan hukuki tedbirler, politikalar ve pratikleri içerir. Eğer belirli gruplar  sistematik dezavantajlara maruz kalıyorsa ya da fiilen eşitsizlikler sürüyorsa özel tedbirlere başvurmak gereklidir.  "Seçim gözlem metodolojisi için sağlam bir temel sunarak bu yayın, seçimlere azınlıkların katılımını değerlendirirken profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yaklaşılmasını ve AGİT taahhütlerine, diğer uyarlanabilir uluslararası standartlar ve iyi uygulamalara bağlı kalınmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. 2001 Rehber İlkelerinin en önemli noktalarıyla birlikte güncel bilgileri de sağlayarak bu yayın, AGİT’in seçimlere ulusal azınlıkların katılımını teşvik etme ve izleme yaklaşımının genel bir taslağını az ve öz olarak verir.”

Ulusal Azınlıkların Seçim süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve izleme Rehberi temsil adaletini sağlama bakımından devletlere ve izleme yapan örgütlere yol gösterici olan rehber AGİT yayınıdır. ESHİD rehberin gayri resmi Türkçe çevirisini yaptırmıştır. Rehberin çevirisini yapan B. Aloğlu ve A. Bahçıvan’a teşekkür ederiz.


azınlıklar seçim el kitabı
Herkes için Seçme Seçilme Hakkı: P2P Konferans

Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişimi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı, İnsandan İnsana Programı ile 21 Nisan 2015’te İstanbul’da Düzenleniyor. TACSO Türkiye, Eşit Haklar İzleme Derneği (ESHID) ile işbirliği içinde İnsandan İnsana programı kapsamında hayata geçirdiği "Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişimi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme” Konferansı ile; uluslararası ve AB düzeyinde standartlardan ve örneklerden ilham alınarak, dezavantajlı grupların seçme seçilme haklarına etkin erişiminin garanti altına alınması ve bu alanda ayrımcılık pratiklerinin önlenmesi konusunda farkındalık geliştirmeyi ve STK’ların herkes için seçme seçilme haklarının etkin kullanımına yönelik savunuculuk, bağımsız izleme gibi çalışmalarını yaygınlaştırmayı ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Konferans, dezavantajlı gruplar açısından seçimlerin bağımsız izlenmesi alanında çalışan STK’ları, farklı dezavantajlı grupların hakları alanlarında çalışan STK’ları, ilgili kamu kurumları, akademi ve medya temsilcilerini bir araya getirecek; Avrupa kurumları, AB ve aday ülkelerden temsilcilerin paylaşımlarına olanak verecektir. 21 Nisan 2015’te İstanbul’da düzenlenecek Konferansa katılım için aşağıdaki Açık Çağrı’yı inceleyebilirsiniz. Açık Çağrı’daki kriterleri yerine getiren STK temsilcilerinin Başvuru Formunu doldurarak, 8 Nisan 2015 tarihine kadar info.tr@tacso.org adresine P2P Katılım: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişimi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı konu başlığı ile iletmeleri gerekmektedir. Başvuru formunu doldurmakta güçlük çekerseniz TACSO Türkiye’ye info.tr@tacso.org eposta adresinden ve 0312 426 44 51 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Başvuruların değerlendirme süreci 10 Nisan 2015 tarihinde sona erecek ve sadece seçilen başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir.
Download:

Açık ÇağrıBaşvuru Formu


HRW Türkiye'de İnsan Hakları Raporu:

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayınlanan "Türkiye’de İnsan Hakları’nın Gerilemesi ve Reform Önerileri” raporu Türkiye’deki temel insan hakları problemlerine dikkat çekiyor ve insan hakları standartlarının yükseltilmesi için bir dizi öneri içeriyor. Rapor insan haklarına getirilen anayasal kısıtların kaldırılması, İfade toplanma ve örgütlenme özgürlükleri korunması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, Barış süreci ve cezasızlığın önlenmesi için hükümete yönelik önerileri içeriyor. Raporda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ise Türkiye ile ilişkilerinde insan haklarına uyumun öneminin altının çizilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin İnsan Hakları Alanındaki Gerilemesi ve Reform Önerileri

HRW 2012 yılında yayınladığı Adalet Vakti raporunda 1990 yıllardaki faili meçhul cinayetler ve kayıplar için cezasızlığın sona erdirilmesini işlemişti.

HRW Faali Meçhul Cinayetler İçin Adalet Vakti