Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)   2010 yılında kurulmuştur. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasını hedeflemektedir. ESHİD’in yegane çalışma alanı; ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları ve farklılıklara saygının geliştirilmesi ve demokratik bir toplumun yaratılması için izleme ve raporlama çalışmaları yapmaktır.

ESHİD, hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan sivil örgütlerle birlikte ve dayanışma içinde olacaktır. Sivil toplum örgütleri arasında ortak çalışma alanları yaratmaya ve bilgi paylaşım ağının güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

ESHİD, bu güne kadar Ayrımcılık İzleme Platformu tarafından yürütülen,

  • Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde dezavantajlı grupların Seçme ve Seçilme Hakkına erişiminin izlendiği "Bağımsız Seçim İzleme Platformu 12 Haziran 2011 XIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu”,
  • "2011 Yılı Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Raporu",
  • Kamp dışında yaşayan Suriye’den gelen sığınmacılar ile ilgili "Göz Ardı Edilenler"  (Mart 2013) ve "Yok Sayılanlar (Ekim 2013) izleme raporları,
  • 48 STÖ tarafından 17 ilde yapılan "30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Bağımsız Gözlem Raporlanması”,
  • 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan "Cumhurbaşkanı Seçimi'nin Bağımsız Gözlem Raporlaması",
  • "7 Haziran 2015 Genel Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu",
  • "1 Kasım 2015 Genel Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu",

çalışmalarında  koordinatör STÖ olarak yer almıştır.