HRW Türkiye'de İnsan Hakları Raporu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayınlanan "Türkiye’de İnsan Hakları’nın Gerilemesi ve Reform Önerileri” raporu Türkiye’deki temel insan hakları problemlerine dikkat çekiyor ve insan hakları standartlarının yükseltilmesi için bir dizi öneri içeriyor. Rapor insan haklarına getirilen anayasal kısıtların kaldırılması, İfade toplanma ve örgütlenme özgürlükleri korunması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, Barış süreci ve cezasızlığın önlenmesi için hükümete yönelik önerileri içeriyor. Raporda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ise Türkiye ile ilişkilerinde insan haklarına uyumun öneminin altının çizilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin İnsan Hakları Alanındaki Gerilemesi ve Reform Önerileri

HRW 2012 yılında yayınladığı Adalet Vakti raporunda 1990 yıllardaki faili meçhul cinayetler ve kayıplar için cezasızlığın sona erdirilmesini işlemişti.

HRW Faali Meçhul Cinayetler İçin Adalet Vakti

HRW Türkiye'de İnsan Hakları Raporu:

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayınlanan "Türkiye’de İnsan Hakları’nın Gerilemesi ve Reform Önerileri” raporu Türkiye’deki temel insan hakları problemlerine dikkat çekiyor ve insan hakları standartlarının yükseltilmesi için bir dizi öneri içeriyor. Rapor insan haklarına getirilen anayasal kısıtların kaldırılması, İfade toplanma ve örgütlenme özgürlükleri korunması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, Barış süreci ve cezasızlığın önlenmesi için hükümete yönelik önerileri içeriyor. Raporda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ise Türkiye ile ilişkilerinde insan haklarına uyumun öneminin altının çizilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin İnsan Hakları Alanındaki Gerilemesi ve Reform Önerileri

HRW 2012 yılında yayınladığı Adalet Vakti raporunda 1990 yıllardaki faili meçhul cinayetler ve kayıplar için cezasızlığın sona erdirilmesini işlemişti.

HRW Faali Meçhul Cinayetler İçin Adalet Vakti