Cumhurbaşkanı Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu Yayınlandı


2011 Milletvekili Genel Seçimlerinden itibaren bütün seçimleri izleyen Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Gözlem Raporu yayınlandı.
Platformun bu kez de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gözlemci statüsü talebiyle yaptığı başvuru reddedilmiş olmasına rağmen, fiili olarak demokratik gözetim hakkını kullanmak üzere sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla yapılan çağrılar doğrultusunda izleme gerçekleştirildi.
Koordinatörlüğünü Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (ESHİD) yaptığı izleme süreci, platform bünyesindeki 29 sivil toplum örgütü tarafından yürütüldü. Yurtiçinde 14 ilde 252 oy verme yerindeki 767 sandıkta, yurtdışında ise Danimarka Kopenhag’da oy verme işlemleri gözlemlenirken; 106 sandıkta da oy sayımı izlendi. Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre:
Genel olarak Türkiye’deki seçim mevzuatının uluslararası standartlara uygunluğu bakımından ele alındığı raporda, seçim öncesi sürece ilişkin sorunlar "İfade özgürlüğü, Propaganda dili ve Olanak eşitsizliği” olarak tespit ediliyor.
Seçim günü oy verme yeri ve işlemine ilişkin sorunların ele alındığı kısımda ise, sandık kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin ve yaşlıların sandığa erişim oranı gibi konular, seçmenlere dönük (cinsel yönelim, engel, yaş, etnik köken, anadil bakımlarından) ayrımcılığın olup olmadığı elde edilen veriler ışığında analiz ediliyor.
Ekteki raporda platformun elde ettiği verilerin ve mevcut sorunlara dönük çözüm önerilerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.
 
Cumhurbaşkanı Seçimi Raporu


Bağımsız Seçim İzleme Platformu Yerel Seçim Raporu


30 Mart’ta yapılan yerel seçimleri 17 ilde izleyen Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun raporu yayınlandı. Rapor demokratik ve insan haklarına uygun bir seçim yerel seçimlerin analizini yapıyor ve önerilerde bulunuyor. Bağımsız Seçim İzleme Platformu; Engelli, Kadın, Göç, İnsan Hakları, Dil Hakları, Hasta Hakları ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütünün katılımı kurulmuştur, platformun koordinasyonu ESHİD tarafından yapılmaktadır. Platform esnek bir yapıya sahiptir, her seçim öncesi yapılan bölge toplantılarında katılımcı örgütler yeniden Bağımsız Seçim İzleme çalışmasına katılıp katılmayacaklarına karar vermektedir. Bölge toplantıları sonrası çalışmaya katılacak tüm örgütler ile seçim gününün koordinasyon toplantısı yapılmaktadır. Platformun yerel seçimlere ilişkin koordinasyon toplantısı 15 Mart tarihinde Ankara’da yapılmış ve Adana, Adıyaman, Ankara Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Ordu, Ş.Urfa, Van ve Trabzon illerinden oluşan 15 ilde seçim gözlemi yapmayı kararlaştırmış ve ortak bir basın açıklaması ile 30 Mart seçimlerinde bağımsız seçim gözlemi yapacağını 21 Mart’ta kamuoyu ile paylaşmıştır. Ağrı ve Yalova illerinde seçimlerin iptal edilerek 1 Haziran’da tekrarlanması kararının alınması üzerine bu iki ilde 1 Haziran’da yapılan seçimlerde de gözlem yapılmıştır. Ekteki rapor 17 ildeki gözlem verilerinden oluşmaktadır.

Yerel Seçim RaporuYurtdışındaki İlk Seçim Gözlemimiz Engellendi:


ESHİD, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde gözlem yapmak üzere gittiği Kopenhag’da engellemeyle karşılaştı
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nu temsilen 3 Ağustos 2014 tarihinde seçim gözlemi yapmak üzere gitmiş olduğu Danimarka’nın başkenti Kopenhag Osterbro semtinde yer alan, 12 seçim sandığının kurulduğu, Remisen Oy Verme Merkezi’nde engellemeyle karşılaşmıştır. Temsilcimizin oy kullanılma sürecinde bağımsız seçim gözlemi yapması, ilk olarak seçim alanının içinde yer alan sivil kıyafetli bir emniyet amiri, ardından seçim sandık kurulu başkanlık görevini üstlenmiş bulunan Büyükelçi Mehmet Dönmez tarafından engellenmiştir. Büyükelçi Dönmez, ilgili resmi evrakları incelemiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu’ndan kendilerine bu konuda herhangi bir bilgi gelmemesini gerekçe göstererek gözlemcimizi oy kullanma alanına almamıştır.
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Danimarka’da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma günleri 31 Temmuz-3 Ağustos  2014 tarihleri arasında (dört gün), sabah 08:00 ile 17:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir. Ancak 3 Ağustos günü oy verme alanında yapılan gözlemde saat 17:00’de sandık görevlileri sandıkların kapatılmaması için Büyükelçi Dönmez tarafından uyarılarak, oy kullanmaya gelecek kişilerin beklendiği, saat 17:00’den sonra iki kişinin oy kullanmasına izin verildiği gözlemlenmiştir. Sandıklar 17:10’da kapatılmış olup, bu durum seçim kanunun 88. Maddesi’nin açık bir ihlalidir. ..Suriye'den Gelen Sığınmacılar Raporu Açıklandı


Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu tarafından hazırlanan ve İstanbul’da yaşayan sığınmacıların sorunlarının irdelendiği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği raporu bugün kamuoyu ve basın ile paylaşıldı. Rapor Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hayata Destek Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Merkezi, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Sosyal ve Kültürel Hayatı Geliştirme Derneği, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Vakfı İstanbul Şubesi, Toplumsa Hukuk Araştırmaları Vakfı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği’nin ortak çalışması ile hazırlandı.

Yok Sayılanlar Raporu
İstanbul'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar Raporu

Göz Ardı Edilenler: İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar "Suriye’de Qamişlo’da yaşıyorduk gelirken hiç bir şey almadık, kapımızı kapatıp, giyecek eşyalarımızı aldık geldik. Oturma iznimiz yok yasal haklarımızı bilmiyoruz, herhangi bir bilgilendirme yapmadı kimse, yarın bizi buradan atsalar yapacak bir şeyimiz yok.” "Dil bilmediğimiz için devlet dairelerine gidemiyoruz. Ben ve kardeşim çalışıyoruz ama paramızı alamıyoruz bu ay paramızı almadık işten çıktık. Kanarya’da bir yer var, oraya gidiyoruz çalışmaya. Devletten herhangi bir yardım almadık. Annemde tansiyon var babamda kalp hastalığı var babamın tek gözü görüyor, durumu iyi değil.”

Göz Ardı Edilenler.pdf
Göz Ardı Edilenler.docx


Engelli Hakları İzleme Raporu Çıktı


Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu,  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) koordinasyonunda farklı tematik alanlarda çalışma yürüten  Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü (STÖ) tarafından hazırlanan raporda,  engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması yoluyla farkındalık yaratmak ve yasama/yürütme otoritesinin engelliler alanındaki politika ve uygulamalarının insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

ESHID-Engelli Raporu2011


Bağımsız Seçim Gözlem Raporu Yayınlandı!


12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde, 46 sivil toplum örgütünün katılımı ile yapılan ‘Bağımsız Seçim Gözlemi’ çalışması sonuç raporu yayınlandı. Rapor seçim süreci boyunca seçme ve seçilme hakkına ilişkin ayrımcılığı ve 10 ilde 404 oy verme yerinde 662 sandıkta yapılan seçim günü gözleminin sonuçlarını içeriyor.
"Türkiye seçimini yaptı” her seçim sonrasının kalıp söylemidir. Toplumun, medyanın ve siyasi partilerin sadece "kazanana” odaklandığı seçim süreçleri seçme ve seçilme hakkına eşit erişimin ne kadar gerçekleşebildiğini perdeleyen ve görünmez kılan bir yaklaşımdır. Bağımsız seçim gözlemi çalışması bu yaklaşım dışında, seçerken ve seçilirken eşit miyiz sorununa odaklanmıştır. Yurttaşların temel katılım yolunun seçimlerde oy vermek olduğu ve demokratik katılım mekanizmalarının son derece kısıtlı olduğu Türkiye’de bu sorunun önemi daha da artmaktadır.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde, 46 sivil toplum örgütünün katılımı ile yapılan ‘Bağımsız Seçim Gözlemi’ çalışması sonuç raporu, kadınlar, engelliler, etnik kökeni, dini inancı, anadili ve cinsel kimliği farklı olanlar, zorla yerinden edilenler ve okuma yazma bilmeyenlerin seçme ve seçilme koşullarını ve seçimlerde gerçekleşen ihlallerin tespit edilmesini kapsayan rapor, ayrımcılık riski altında bulunan grupların seçme ve seçilme hakkına erişimine odaklanan ilk çalışmadır.
Bu çalışma her yurttaşa, siyasi partiye, siyaset insanlarına ve medyaya bir de "buradan bakmayı” öneriyor ve "seçimini yapan Türkiye’nin” dışında bırakılanlara dikkat çekiyor.

 Bağımsız Seçim Izleme Raporu