Seçime izleme ağı

Trakya buluşmasını Edirne’de yapan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Türkiye’de ilk kez yapılacak bir çalışma ile sivil inisiyatif olarak 12 Haziran seçimlerini izleyecek…
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Türkiye’de ilk kez yapılacak bir çalışma ile sivil insiyatif olarak 12 Haziran seçimlerini izleyecek.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Trakya toplantısını Edirne Kent Konseyi’nin katkısıyla Sarayiçi Ağa Köşkü’nde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Seda Alp, "Türkiye’de sistematik bir izleme ağını kurmayı hedefliyoruz” dedi.
Seçim öncesi süreç, seçim günü gözlem ve seçim sonrası itiraz dönemini kapsayan 6 aylık süreyi kapyasayan bir proje üzerinde çalışan dernek Türkiye’de ilk defa yapılacak bir çalışma kapsamında sivil toplum örgütleriyle Edirne’de buluştu. Dernek Başkanı Seda Alp, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Nurcihan Temur’un 15 sivil toplum örgütünün temsilcisiyle biraraya geldiği Trakya toplantısında seçimlerin izlenmesine ilişkin yürütülen çalışma görüşüldü. Toplantı öncesi Dernek Başkanı Seda Alp, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İzleme ağı örülüyor”
"Altı ay önce kurulan Türkiye’de farklı alanlarda hak ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere kurulan derneğimizin üyeleri olarak Türkiye’nin farklı illerine dağıldık. Bir çok ilden bir iki temsilcimiz var. Türkiye’de farklı alanlarda hak ihlallerini izlenmesi ve raporlanması üzerine sistemik bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir takım öncelikler belirledik, en belirgin faaliyetlerimizden biri olarak Haziran’daki seçimlerin izlenmesi. Biz daha çok Türkiye’de seçme seçilme hakkının kullanımının izlenmesi üzerine plan yapıyoruz.? Hedef gruplarımız arasında kadınlar, engelliler, farklı etnik gruba sahip olan kişiler ki arasında romanlar, farklı azınlık gruplarına ait kişiler gruplar var. Belli seçme ya da seçilme hakkının kullanmak için aranan belli özelliklerin olmadığı kişiler de var örneğin okuma yazma bilmeyenler, göçe maruz kalanlar. Seçilme hakkına bakıyoruz, herkes eşit derecede aday olma hakkına sahip mi, aday olabiliyor mu? Türkiye’deki yasal mevzuatlar buna ne kadar olanak sağlıyor? Ama bunun yanı sıra biz yurttaşlar olarak bu seçim sistemi içinde eşit derece de oy kullanabiliyor muyuz? Örneğin; engelli birey oy kullanma hakkını kullanabiliyor mu? Binalara erişebiliyor mu? Bir çok yaşlı kendi fiziksel güçlükleri nedeniyle aslında oy kullanma hakkına sahip olmasına rağmen oyunu kullanamıyor. Görme engelliler gören bir bireyle aynı eşit derecede yurttaşlık hakkından faydalanamıyor. Sadece Edirne’de bir haftadır Türkiye’nin her bölgesinde seçtiğimiz temsili yüksek olabilecek illerde bu toplantıları yapıyoruz.”
"Seçimleri birlikte izleyelim”
Sivil toplum örgütlerine bir çağrı göndererek, bu seçimleri birlikte izleyelim. Seçimlerin gözlemcisi olalım diye. Eğer sivil toplum örgütleriyle birlikte kendi hedef gruplarının ne kadar seçme ve seçilme haklarından faydalanabiliyorlar, ne gibi engellerle karşılaşıyorlar, yasalar ne kadar bunu bize ne kadar mümkün kılıyor, o il içindeki uygulamalar ne derecede o standartlarda yapılabiliyor? Tüm bunların kayıtlarını toplamak. Seçim öncesi süreç, seçim günü gözlem ve seçim sonrası itiraz dönemini kapsayan 6 aylık süreyi kapyasayan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de ilk defa yapılacak bir çalışma. İlk defa Türkiye’nin içinden bir sivil insiyatif olarak seçimleri izleme kararı aldık. 13 Mart’ta YSK’ya resmi gözlemci statüsü almak üzere başvuru yaptık.”