Seçme ve Seçilme Hakkına Eşit Erişim

Uluslararası standartlar dezavantajlı gruplar için  eşitlik, ayrımcılık yapmama ve içermeyi güvence altına alan hukuki tedbirler, politikalar ve pratikleri içerir. Eğer belirli gruplar  sistematik dezavantajlara maruz kalıyorsa ya da fiilen eşitsizlikler sürüyorsa özel tedbirlere başvurmak gereklidir.  "Seçim gözlem metodolojisi için sağlam bir temel sunarak bu yayın, seçimlere azınlıkların katılımını değerlendirirken profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yaklaşılmasını ve AGİT taahhütlerine, diğer uyarlanabilir uluslararası standartlar ve iyi uygulamalara bağlı kalınmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. 2001 Rehber İlkelerinin en önemli noktalarıyla birlikte güncel bilgileri de sağlayarak bu yayın, AGİT’in seçimlere ulusal azınlıkların katılımını teşvik etme ve izleme yaklaşımının genel bir taslağını az ve öz olarak verir.”

Ulusal Azınlıkların Seçim süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve izleme Rehberi temsil adaletini sağlama bakımından devletlere ve izleme yapan örgütlere yol gösterici olan rehber AGİT yayınıdır. ESHİD rehberin gayri resmi Türkçe çevirisini yaptırmıştır. Rehberin çevirisini yapan B. Aloğlu ve A. Bahçıvan’a teşekkür ederiz.


azınlıklar seçim el kitabı