AYRIMCILIĞA GÖZ YUMMAYIN!

Hukuksal Destek

Fırsatlarda ve sonuçlarda EŞİTLİK  insan hakkıdır ESHİD, Türkiye’de yaşayan insanların insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit firsatlarla yararlanmasını sağlamak için yasama süreçlerinin, uygulamaların, politikaların izlenmesi ve raporlamasının eşitlikçi bir toplum yaratma için önemli bir araç olduğunu...                    

Dava İzleme

Seçimlerde Bağımsız Gözlemci Olun. Seçme ve seçilme hakkı temel yurttaşlık ve insan hakkıdır. Bağımsız Seçim İzleme Platformu, hiçbir parti ile doğrudan veya dolaylı bağı olmayan sivil bir oluşumdur ve farklı tematik çalışan sivil toplum örgütlerince, seçme ve seçilme hakkı bakımından ayrımcılığı izlemek ve raporlamak...                    

Stratejik Destek

Seçimlerde Bağımsız Gözlemci Olun. Seçme ve seçilme hakkı temel yurttaşlık ve insan hakkıdır. Bağımsız Seçim İzleme Platformu, hiçbir parti ile doğrudan veya dolaylı bağı olmayan sivil bir oluşumdur ve farklı tematik çalışan sivil toplum örgütlerince, seçme ve seçilme hakkı bakımından ayrımcılığı izlemek ve raporlamak...

E-Bültenler